Reštaurácia

Reštaurácia Starý Mlyn je naša úplne prvá kamenná prevádzka, ktorej otvorenie sme naplánovali na

29. december 2019

Zameranie rešturácie: tradičná peruánska kuchyňa